Online gesprek: De situatie van Roma tijdens de coronacrisis

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Romavrouwen en Street Art Music Lees meer...

Online debat: De digitalisering van openbare diensten: pro of contra

Arthis – La maison culturelle Belgo-Roumaine, We in Europe et Radio – TV ArthisLees meer...

Online gesprek: Fake nieuws blootleggen in coronatijden

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, We in Europe & Radio –TV ArthisLees meer...

Online gesprek: Nieuwe werkloosheidsmaatregelen

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Radio-TV Arthis, We in Europe en het Huis van...

Lees meer...
Ontmoeting-gesprek: Onze Plaatsen

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis neemt deel aan

...Lees meer...
Ontmoeting-gesprek: Interculturaliteit in België

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, ...

Lees meer...
Schilderijententoonstelling: Kleuren in vreugde

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis en Arthis Artists

Lees meer...

Gastronomische beignets

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, KomBust en de Vereniging van Roemeense Ouders in...

Lees meer...
Dieren maken met groenten

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, KomBust en de Vereniging van Roemeense Ouders in...

Lees meer...
Onlinecampagne “Uw gedacht voor de moedertaal!”

Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Basarabeanca, Euro-Mara Events en Radio-TV ArthisLees meer...

Privacy verklaring van Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis

Arthis respecteert de privacywetgeving. Wat dit concreet betekent, leest u hieronder.

Aan wie is deze verklaring gericht?
De privacyverklaring heeft betrekking op alle huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten en personen die interesse tonen in onze activiteiten en diensten.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
Arthis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt bij uw verzoek om op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten en diensten of bij inschrijving voor een activiteit.

Welke gegevens verwerken we en waarom?
Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis verzamelt enkel die gegevens die nodig zijn om:
• u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en diensten, die van de socio-culturele sector of er een link mee hebben. Wij veronderstellen dat deze informatie u kan interesseren.
• uw inschrijving voor een dienst of activiteit te registreren.
Volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen wij van u verzamelen: (voor)naam, postadres, e-mailadres, voorkeursta(a)l(en), land en een telefoonnummer.
Aanvullende gegevens kunnen verzameld worden als noodzaak bij activiteiten of diensten zoals cursussen, infosessies, vertalingen, enz. In die gevallen zullen we hiervoor vooraf uw expliciete toestemming vragen.
Voor het ontvangen en verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) vragen we de schriftelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
In elk geval: we gebruiken de verzamelde gegevens alleen waarvoor u ze ons hebt meegedeeld.

Waar bewaren wij uw gegevens en is dat veilig?
De gegevens worden online bewaard in een beveiligde softwaretoepassing die de Europese regels m.b.t. gegevensbescherming nauwgezet volgen. Voor het versturen van onze nieuwsbrief en andere elektronische communicatie maken we gebruik van de systemen en diensten van The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Hun privacyverklaring kan u hier raadplegen.
Backups worden bewaard op een beveiligde server die eigendom is van Arthis en waartoe alleen geautoriseerde Arthismedewerkers toegang hebben.

Hoe behandelt Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis uw persoonlijke gegevens?
Uw gegevens worden níet met derden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten én we hiervoor uw toestemming vroegen en kregen. Een toestemming die u te allen tijde kan intrekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
Algemene statistieken kunnen we meedelen aan derden. Die statistieken zijn anonieme samenvattingen.
Wij delen uw gegevens nooit mee aan derden met commerciële doelstellingen.

Hoelang bewaart Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens die u ons hebt overgemaakt worden bewaard zolang we gelijkaardige activiteiten organiseren en diensten aanbieden voor welke we de gegevens hebben verzameld.

Wat zijn mijn rechten?
U kunt zich op elk moment informeren over uw persoonsgegevens, deze wijzigen of laten verwijderen. Daartoe kunt u ons steeds contacteren:
• via e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
• telefonisch: 0032 2 511 34 20
• per post: Arthis vzw – Vlaamsesteenweg 33, 1000 Brussel
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel ervan door ons of derden. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om aan dit alles tegemoet te kunnen komen, zullen we u verzoeken zich te identificeren.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Als u van mening bent dat uw gegevens niet correct worden behandelend, kunt u altijd een klacht indienen bij de Privacy Commissie via: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. - www.privacycommission.be

Wijziging privacystatement
Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw behoudt zich het recht om haar privacy verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.
Brussel, 25 mei 2018

Quoi de Neuf?
Augustus - December 2019

Quoi de neuf 113

Inschrijven nieuwsbrief

 

Go to top